chineseposters.net
Home | Gallery | Themes | Artists | Resources | Copyrights, FAQs | Reprints | About | Contact

Liu Shaoqi, surrendering his whole life, so let him perish!

Liu Shaoqi, surrendering his whole life, so let him perish!
Designer unknown (佚名)
Ca. 1967
Liu Shaoqi, surrendering his whole life, so let him perish!
Liu Shaoqi buxiao touxiang jiu jiao ta miewang! (刘少奇不投降就叫它灭亡!)
Size: 53x71 cm.
Call number: BG E12/625 (IISH collection)

The organizations 'signing' for the publication of this poster (below right):
Yixueyuan 8.18. Hongdaihui
Caijing Xueyuan Dongfang Hong. Hongdaihui
Zhongyi Xueyuan Dongfang Hong. Hongdaihui
Nankai Daxue 8.18. Hongdaihui
Tianjin Tiyu Xueyuan Mao Zedong Sixiang Hong Weibing. Hongdaihui
Yinyue Xueyuan 8.18. Hongdaihui
Heibei Yishi 8.18. Hongdaihui
Dongfang Gongshe. Dongfeng Daxue
Hebei Waizhuan 8.18

Search website:
Search for Chinese posters in the IISH/Landsberger collections:
>> from 1967 external link
>> on Liu Shaoqi external link

See also:
Liu Shaoqi


Share: