chineseposters.net
Home | Gallery | Themes | Artists | Resources | Copyrights, FAQs | Reprints | About | Contact

Study the revolutionary spirit of Daqing, hold high the great red banner of Mao Zedong Thought...

Study the revolutionary spirit of Daqing, hold high the great red banner of Mao Zedong Thought...
Designer: Zhang Ruji (张汝济); Fei Shengfu (费声福); Lin Jie (林湝)
1966, April
Study the revolutionary spirit of Daqing, hold high the great red banner of Mao Zedong Thought, to struggle for the realization of the third Five Year Plan!
Xuexi Daqing geming jingshen, gaoju Mao Zedong sixiang weida hongqi, wei shixian disan'ge wunian jihua er fendou! (学习大庆革命精神,高举毛泽东思想伟大红旗,为实现第三个五年计划而奋斗!)
Publisher: Renmin meishu chubanshe (人民美术出版社)
Size: 53x77 cm.
Call number: BG E13/664 (Landsberger collection)

Search website:
Search for Chinese posters in the IISH/Landsberger collections:
>> from 1966 external link
>> by Zhang Ruji external link
>> by Fei Shengfu external link
>> by Lin Jie external link
>> on Daqing external link

See also:
Daqing
Mao Zedong Thought


Buy a reprint:

at chinesepostershop.comShare: