Gao Guangming (高光明)

Gao Guangming (1948) hails from Jiaxian, Shaanxi Province. He used to create art while serving in the Political Department of the Xinjiang Ürümqi Military Region. He now works as art editor for the Xinjiang People's Publishing House.

Zhongguo meishuguan (ed.), 中国美术年鉴 1949-1989 (Guilin: Guangxi meishu chubanshe, 1993)

Search this site