Hao Cunxiang (郝存祥)

haocunxiangHao Cunxiang (1940) is a native of the Chayouqian League, Inner Mongolia. He graduated from the Fine Arts Department of the Inner Mongolia Normal College in 1963.

Search this site