Yu Zhenli (于振立)

yuzhenliYu Zhenli (1949) was born in Dalian, Liaoning Province. In 1968, he graduated from the Art Department of Dalian Normal University. After he took a refresher course in Oil Painting Department of the Central Art Academy, he was employed in the Dalian Municipal Mass Art Institute.

Yu excels in oil painting and propaganda art.

Li Jingjing, "Poster boy", Global Times, 14 October 2013

Zhongguo meishuguan (ed.), 中国美术年鉴 1949-1989 (Guilin: Guangxi meishu chubanshe, 1993)

Search this site