Zhang Zhidong

Zhang Zhidong (張之洞, 1837-1909)
Pu Yi (1990)

Search this site

Share this page