Liu Guangcan (刘光灿)

liuguangcanLiu Guangcan (1955, Chongqing, Sichuan Province) received no formal art education and now works in the photography section of the Qingbaijiangqu Cultural Center in Chengdu.

Liu is known for his New Year pictures.

Zhongguo meishuguan (ed.), 中国美术年鉴 1949-1989 (Guilin: Guangxi meishu chubanshe, 1993)

Search this site