How can we forget

我们怎能忘掉
Women zen neng wangdiao
How can we forget
1994, December
Yuhang chubanshe (宇航出版社)
77x52 cm.
BG E15/139

This poster is the second of the 'Aiguo zhuyi jiaoyu xuanchuan zuhua' [Patriotic Education Propaganda Poster Set], in commemoration of the 50th anniversary of the victory of the Chinese People's Struggle against Japan and of the international struggle against fascism (Jinian Zhongguo renmin kang shengli he shijie fan faxisi zhandou shengli wushi zhounian)

40.007830948852, 116.29817735045

Search this site

Share this page

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: