Celebrate the 10th anniversary of the founding of our great nation

Qingzhu women weidade zuguo jianguo shi zhounian
庆祝我们伟大的祖国建国十周年
Celebrate the 10th anniversary of the founding of our great nation
1959, September
Renmin meishu chubanshe (人民美术出版社) Beijing
77x106.5 cm.
BG G1/958

Search this site