Carry forward the cause and forge ahead into the future

Jiwang kailai
继往开来
Carry forward the cause and forge ahead into the future
2012
Publisher unknown
67x98 cm.
BG E37/410

Xi Jinping and his predecessor Hu Jintao.
Below the members of the Politburo: Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan, Zhang Gaoli.

Search this site

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: