Set your sights high, first establish a trade then set up a family

树雄心立大志先立业后成家
Shu xiong xin li da zhi xian li ye hou cheng jia
Set your sights high, first establish a trade then set up a family
1966, February
Harbin jihua shengyu jiaoyu weiyuanhui, Harbin weisheng jiaoyu suo (哈尔滨市计划生育教育委员会、哈尔滨市卫生教育所)
76x52 cm.
BG E37/841

Search this site

Share this page

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: