Low per capita level of natural resources

自然资源人均水平低
Ziran ziyuan renjun shuiping di
Low per capita level of natural resources
1990s
Hunansheng xinwen tupianshe (湖南省新闻图片社)
53x77 cm.
BG E37/878

Last of an incomplete series of posters, The state of the Chinese population charts (Zhongguo renkou guoqing jiaoyu guatu 中国人口国情教育挂图), published in the 1990s.

All posters in this series

Search this site

Share this page

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: