Chiang Kai-shek

Chiang Kai-shek / Jiang Jieshi - 蒋介石, (1887-1975).

Search this site

Share this page